Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng chức danh nghề nghiệp IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Sóc Trăng năm 2018
- Số 4132/VP-TH, ngày 20/9/2018 27/09/2018