Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định điều chỉnh vị trí bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
- Số 5541/VP-TH, ngày 14/12/2018 25/12/2018