Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin góp ý dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 3416/VP-TH, ngày 09/8/2018 16/08/2018