Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hổ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số 205/VP-VX, ngày 16/1/2018 21/01/2018