Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
595/VP-TH ngày 08/02/2018 23/02/2018