Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
4172/VP-TD, ngày 19/10/2017 31/10/2017