Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số 57/VP-KT, ngày 04/01/2018 2018-01-10 00:00:00.0