Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết và quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng
Số 2355/VP-TH, ngày 05/6/2018 18/06/2018