Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số 2775/VP-KT, ngày 02/7/2018 06/07/2018