Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số 4823/VP-TH, ngày 02/11/2018 09/11/2018