Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2019-2021
số 500/VP-TH, ngày 01/02/2019 18/02/2019