Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2802/VP-VX ngày 25/07/2017 30/07/2017