Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đối với đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4207/VP-VX, ngày 20/10/2017 30/10/2017