Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với đề án dự thảo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng
4199/VP-VX, ngày 20/10/2017 27/10/2017