Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5052/VP-TH, ngày 15/12/2012 22/12/2017