Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 tỉnh Sóc Trăng (lần 2)
1080/VP-VX, ngày 20/3/2018 27/03/2018