Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021 định hướng đến năm 2025
1419/VP-VX, ngày 09/4/2018 20/04/2018