Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo Quyết định và Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2020
Số 2281/VP-VX, ngày 30/5/2018 08/05/2018