Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến nđối với dự thảo kế hoạch thực hiện xã hội hóa phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2025
- Số 2431/VP-VX, ngày 08/6/2018 20/06/2018