Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo Quyết định về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố Sóc Trăng
2504/VP-XD, ngày 13/6/2018 20/06/2018