Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020
- Số 4237/VP-VX, ngày 27/9/2018 08/10/2018