Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến đổi với dự thảo Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công trình thủy lợi khác về đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 4716/VP-KT, ngày 26/10/2018 08/11/2018