Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo các tổ chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Số 4878/VP-KT, ngày 06/11/2018 16/11/2018