Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và những năm tiếp theo.
Công văn số 5351/VP-TH, ngày 04/12/2018 12/12/2018