Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
|Công văn số 5695/VP-VX, ngày 24-12-2018 28/12/2018