Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động bãi đỗ xe trên địa bàn tình
5058/VP-TH, ngày 15/12/2017 22/12/2017