Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Số 2291/VP-TH, ngày 31/5/2018 12/06/2018