Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo- quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
- Số 4932/VP-VX, ngày 08/11/2018 17/11/2018