Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 – 2020
Công văn số 637/VP_VX, ngày 09/02/2018 26/02/2018