Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng với BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 5269/VP-VX, ngày 29/11/2018 08/12/2018