Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dụng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3966/VP-TH, ngày 09/10/2017 18/10/2017