Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018
638/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2018 26/02/2018