Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số 2363/VP-KT, ngày 05/6/2018 11/06/2018